Prestige F line
Prestige S line
Prestige X line
Cap Camarat
Merry Fisher
Merry Fisher Merlin
Leader

Andmekaitsetingimused

Nautical Partners privaatsuspoliitika

 1. MÕISTED 
  1. Müüja – Nautical Partners Shop OÜ, reg. 1618235, juriidiline aadress Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Nooda tee 8, 13516, edaspidi Nautical Partners;
  2. Klient – Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid;
  3. Teenused – kõik Nautical Partners poolt kliendile pakutavad teenused;
  4. Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse Nautical Partners veebilehe külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;
  5. Müügitingimused– kinnitatud Hansaposti e-poe müügieeskirjad;
  6. Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile Nautical Partners kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.

 

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Nautical Partners Shop OÜ Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete kogumiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse Nautical Partners teenuseid.
  2. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.
  3. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav Nautical Partners kodulehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Nautical Partners müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.
  4. Nautical Partners leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele. Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end Nautical Partners lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.
  5. Kliendil on võimalik Nautical Partners lehel ost sooritada ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: 
   • ees- ja perekonnanimi;
   • aadress;
   • telefoninumber;
   • e-posti aadress;
   • kohaletoimetamise aadress. 

Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.  

  1. Nautical Partners Kliendi isikukood on nõutud juhul, kui Klient soetab kaupu järelmaksuga.
  2. Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:
   • E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.
   • Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.
   • Aadress – vajalik tellimuse kohaletoimetamiseks
   • Isikukood ja isikut tõestav dokument – vajalik Kliendile tellimuse vormistamiseks kasutades järelmaksu, järelmaksupartneriga lepingu sõlmimiseks ja isiku samasuse tuvastamiseks.
 1. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD
  1. Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada Nautical Partners teenuseid.
  2. Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.
  3. Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:
   • kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;
   • teenuse osutamiseks või Nautical Partners Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;
   • õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;
  1. Kliendile kehtivad järgmised õigused:
   • esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-posti aadressile;
   • esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;
   • esitada Müüjale taotlus e-posti teel, et paluda peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;
   • mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada Nautical Partners lehelt ka kaupu ega teenuseid;
  1. Kõik sissetulevad ja väljaminevad kõned lindistatakse ja säilitatakse kaks aastat tulenevalt pretensioonide esitamise ajast.
  2. Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).
  3. Klient on kohustatud kaitsma oma k andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.
  4. Selleks, et kindlustada Nautical Partners teenuste täielik kvaliteet, kasutab Nautical Partners oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Nautical Partners e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida Nautical Partners Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.
  5. Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu.
 1. LÕPPSÄTTED
  1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
  2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.nauticalpartners.ee kaudu.